Safety Hub

De veiligheidseisen van de machinerichtlijn

Het doel van de machinerichtlijn is het verbeteren van machines, het verwijderen van technische belemmeringen voor de handel en het opstellen van gelijksoortige regels binnen de Europese Economische Ruimte (EER). Machines die tussen 1995 en 2009 werden vervaardigd, moesten voldoen aan de oude versie van de richtlijn (98/37/EG), die op 1 januari 1995 in werking is getreden. Machines die nog ouder zijn, moeten voldoen aan de minimumeisen van de zogenaamde "Richtlijn arbeidsmiddelen" 2009/104/EG. Deze zijn minder veeleisend dan de eisen van de machinerichtlijn, met name als het gaat om documentatie.

 

Basiseisen voor CE-markering

Om een CE-markering te krijgen is het noodzakelijk dat de machine voldoet aan de essentiële eisen voor gezondheid en veiligheid. Er moet documentatie worden verstrekt, met inbegrip van ontwerpdocumenten, een risicobeoordeling, interne testrapporten, enz. De meeste machines vallen bovendien onder richtlijnen waaraan moet worden voldaan, bijvoorbeeld de EMC-richtlijn. De CE-markering is alleen van toepassing op de veiligheid en mag niet voor reclamedoeleinden worden gebruikt. Het is geen bijzondere kwaliteit waarmee een product zich onderscheidt van andere producten, maar is verplicht voor ALLE machines.

 

Wil je meer informatie over de CE-markering? Neem dan contact met ons op!

 

Wat is precies een machine volgens de machinerichtlijn?

 

    • een samenstel, voorzien van of bestemd om te worden voorzien van een aandrijfsysteem, maar niet op basis van rechtstreeks gebruikte menselijke of dierlijke spierkracht, van onderling verbonden onderdelen of componenten,

    • machinesamenstellen ... of gedeeltelijk voltooide machines die, om hetzelfde doel te bereiken, zo zijn ingericht en worden bediend dat zij als een integraal geheel functioneren

 

Dit betekent dat de machinerichtlijn van toepassing is op alle machines, van een kleine handmachine tot complexe geïntegreerde productiesystemen. Sommige machines vallen buiten het toepassingsgebied van de machinerichtlijn, bijvoorbeeld sommige soorten liften en medische apparatuur.

(Gespecificeerd in artikel 1 lid 2).

Luchthaven
Enkele van de belangrijkste vereisten van de machinerichtlijn:
  • Integreer veiligheid in machines van bij het begin; een zorgvuldige risicobeoordeling is de aangewezen methode

  • Afschermingen en beveiligingssystemen hebben voorrang op veiligheidssignalering en waarschuwingen; fabrikanten moeten anticiperen op menselijke fouten

  • Gevaarlijke automatische systemen mogen nooit zonder beschermende maatregelen werken; sluit gevaren in, controleer ze of geef mensen middelen om het gevaar onder controle te houden

Meer informatie

Axelent is een van de toonaangevende fabrikanten van machinebeveiliging op de markt. De complete systemen die wij leveren voldoen aan de huidige richtlijnen en normen.

Ervaar Axelent Veiligheidsontwerp

Bekijk onze nieuwe tekenapplicatie Axelent Safety Design - de eenvoudige manier om veiligheid te ontwerpen.

Ontdek de eenvoud met onze intuïtieve tekenapplicatie, perfect voor het moeiteloos ontwerpen van veiligheidslay-outs. Safety Design biedt een uitgebreid assortiment producten, van machineafschermingen tot voetgangersbarrières, voor alle aspecten van veiligheid in machines en magazijnen. Omarm een veiligere werkplek met Safety Design, waar veiligheid en eenvoud elkaar ontmoeten.